Новые поступления 2017 года

              Книга А.Суша «Франциск Скорина — человек мира» одна из такой серии о нашем знаменитом земляке.
На основе новейших научных разработок и богатейшего иллюстрационного материала образ просветителя в книге открывается наиболее ярко и многогранно. Важнейшей особенностью издания является ясная и понятная широкой аудитории подача материала, желание донести величие дел наших предков до современного человека понятным ему языком.
Книга «Франциск Скорина — человек мира», изданная на русском языке, в этом году играет значительную роль в процессе подготовки и проведения ряда научных, художественных, образовательных и просветительских мероприятий, приуроченных к юбилею белорусского книгопечатания. Качественно подготовленное издание позволит представить Беларусь как регион с богатым культурным наследием, древними традициями книжной культуры, тесно связанной с культурами славянских и иных европейских стран.
Книга “Франциск Скорина — человек мира” издательства “Белорусская энциклопедия имени П.Бровки” является победителем номинации “Содружество” 56-го национального конкурса “Искусство книги” 2017 года и признана лучшей в номинации “За полиграфическое издание” на конкурсе IX Международной книжной и полиграфической выставки “По Великому Шелковому пути” в этом же году.

                     Кніга А.Суша серыі “Беларуская дзіцячая энцыклапедыя” , выдадзеная в 2016 году, складаецца з трох частак: “Францыск Скарына – чалавек энцыклапедыя”, “Францыск Скарына – чалавек свету”, “Францыск Скарына – чалавек-легенда”. Яна таксама прысвечана беларускаму першадрукару Францыску Скарыне, які з’яўляецца самым яркім і найбольш вядомым творцам беларускай культуры, здольным прадставіць яе ва ўсёй шматграннасці і паўнаце. Увесь тагачасны цывілізаваны свет быў добра вядомы Скарыне. А праз яго асобу многія дазнаваліся пра Беларусь. Кніга прызначана для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца багатай гісторыяй нашай краіны. Пры падрыхтоўцы выдання выкарыстаны фотаздымкі і матэрыялы з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь.
        

        Гэта выданне было ўдастоена дыплома першай ступені на 56-м Нацыянальным конкурсу “Мастацтва кнігі”.

                У гісторыі нашай краіны было нямала знакамітых асоб, якія значна ўзбагацілі гісторыка-культурную спадчыну беларускага народа, пакінулі свой непаўторны след у памяці ўдзячных нашчадкаў. У серыі   “Ганаруся табой Беларусь” для сярэдняга і старшага школьнага ўзросту, заснаванай ў 2016 годзе, выйшлі дзве кнігі Э. Дубянецкага “Асветнікі Беларусі”, прысвечаныя гэтым самаадданым людзям, якія неслі сваім землякам святло ведаў.
У выданнях у папулярнай форме апавядаецца пра жыццевы шлях, светапогляд і шматгранную асветніцкую дзейнасць хрысціянскай падзвіжніцы ігуменні манастыра Святога Спаса ў Полацку Ефрасінні Полацкай, багаслова, царкоўнага пісьменніка, епіскапа Кірылы Тураўскага і беларускага, усходнеславянскага першадрукара, культурнага дзеяча, мысліцеля-гуманіста Францыска Скарыны, пра трох хрысціянскіх асветнікаў 16—17 стагоддзяў, якія, нягледзячы на розніцу ў рэлігійных і філасофскіх поглядах, унеслі значны ўклад у развіццё пісьменнасці і кніжных ведаў на беларускіх землях – пратэстанцкіх дзеячаў, друкароў Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага, і ўніяцкага царкоўнага дзеяча і пісьменніка Іпація Пацея. Кніга прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.

                                                                 Няхай заўжды свабодна і трывала,
                                                                 Каб нашу Беларусь душой пазнаць,
                                                                Гучаць струною скрыпкі і цымбалы,
                                                               І песнямі гармонікі звіняць.
                                                                                                           М. Шынкевіч

                      Гэтымі словамі пачынаецца энцыклапедычны даведнік Стружэцкага Т. і Давідовіч В. “Беларускія народныя музычныя інструменты”, які падрыхтаван сумесна з Беларускім фондам культуры, і выпуск якога ажыццеўлен пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі  Рэспублікі Беларусь. В 2017 году на 56 Нацыянальным конкурсу “Мастацтва кнігі” журы прысудзіла выданню галоўную награду ў намінацыі “Залатыя скрыжалі” .
Кніга “Беларускія народныя музычныя інструменты” прысвечана ўнікальнасці інструментальнай культуры беларускага народа. Багата ілюстраванае выданне адкрывае дзіўны свет музычных інструментаў, распавядаючы пра гісторыю дуды, гармоніка, духавых інструментаў, цымбалаў, знаёміць з майстрамі, якія іх стварылі, а таксама з музыкамі, якія на іх іграюць. У кнізе выкарыстаны фатаздымкі з фондаў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага музея гісторыі і музычнай культуры Рэспублікі Беларусь, музеяў старажытнабеларускай культуры Цэнтра даследванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і народных музычных інструментаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Выданне  дапоўнена дыскам з музычнымі кампазіцыямі беларускіх выканаўцаў.

                  Пяты том “Энцыклапедыі для школьнікаў і студэнтаў” прысвечан гісторыі Беларусі ад глыбокай старажытнасці і часу з’яўлення першых лдзей на беларускай зямлі да нашых дзен. Падрыхтаванае вядучымі беларускімі гісторыкамі выданне раскрывае асноўныя тэрміны і паняцці школьнай праграмы па гісторыі Беларусі. Кніга выдавалася па заказу і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

                 “Большая энциклопедия маленького профессора. О природе и погоде” серии “Это наша с тобою земля”, основанной в 2016 году, поможет вашему ребенку стать настоящим маленьким профессором, исследователем окружающего мира, будущим эрудитом. На ее страницах можно больше узнать о Вселенной, звездах и планетах,
природных явления и порах года, о растительном и животном мире родной строны. Отдельные рубрики акцентируют внимание ребят на самых занимательных фактах. Сколько весит одна снежинка, отчего у каждого месяца несколько названий, как образуются сосульки ,как устроена нора барсука, почему лисички называют “грибным мясом” – вот лишь некоторые темы, освященные в статьях энциклопедии.

                   На второй Национальной литературной премии Беларуси 2016 года  в городе Рогачеве, обладателем премии в номинации «Лучшее произведение поэзии» стал Марьян Дукса за книгу «Птица вечности — Душа», напечатанную в издательствае “Четыре четверти” в 2015. В книгу поэзии М.Дуксы вошли лучшие стихи, написанные за последние несколько лет. Произведения доносят непростую атмосферу того времени, которое принесло не только раскрепощение души, свободу реализации, но и новые моральные и духовные вызовы. В книге звучат гуманистические мотивы, протест против насилия и бездуховности, которые имели место в прошлом и встречаются сегодня. Смещение нравственных приоритетов, торжество материальных ценностей над духовными, тревожат поэта и заставляют искать потерянный рецепт духовного возрождения.

                   Эти поиски стали основной темой стихотворного сборника “Птица вечности – Душа”. Ведь только зрелость Души, ее работа по очищению человеческого бытия от накипи соблазнов и бытовой суеты могут сделать грядущую Вечность легкой и светлой, как полет птицы на заре. Поиски духовного возрождения приводят поэта к теме обращения к Богу, как к идеалу и Спасителю, однако встреча с Богом не случается незаслуженной. Автор обнаруживает человеческий опыт постижения Бога, утверждая, что Бог является не только животворным источником истины, мудрости, этики, но и актуальной философской проблемой, которая касается каждого из нас. Поиск источника мудрости, истины, этики и есть тот алгоритм развития человека, без которого он так легко “скатывается” к животным нормам существования. Стихи Марьяна Дуксы сложно назвать простыми, но путешествие к истине простым не бывает.                                                             Ждем вас для ознакомления с новинками в Центральной библиотеке!